Chính phủ Brazil cho biết tỷ lệ lạm phát tính theo năm của nước này đã đạt con số cao nhất trong vòng 12 năm qua, lên đến 10,48%.