Ngân hàng Công Thương Trung Quốc đứng đầu danh sách về giá trị tài sản với hơn 3.450 tỷ USD. HSBC là nhà băng ngoài Trung Quốc duy nhất đứng trong Top 5.