Theo báo cáo minh bạch lần đầu tiên lên sàn chứng khoán, cuối năm 2015, doanh thu của Masan Group đạt 30,6 ngàn tỷ đồng (tương đương 1,4 tỷ USD). Đóng góp phần lớn vào tổng doanh thu đó chính là quyết định táo bạo đầu tư vào nông nghiệp.