Ở Al-Qaeda, không có chỗ cho rượu hay phụ nữ, hay nói cách khác, Al-Qaeda là một thế giới không có tình dục. Và với những lính mới còn đang trong độ tuổi thanh niên của chúng, tình dục chỉ có sau khi kết hôn hoặc… tử vì đạo.