Chỉ số Dow Jones có lúc giảm tới 467 điểm trước khi hồi phục.