Bình quân mỗi người Việt Nam năm qua chi khoảng 20 đôla (500.000 đồng) để mua mỹ phẩm.