Khoản chi lớn nhất trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton đến nay là tiền lương trả cho 511 nhân viên...