Thi hành án sai, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương, Hải Phòng phải bồi thường cho ngân hàng BIDV Bắc Hà Nội hơn 12 tỉ đồng.