Các ngân hàng đang tích cực chạy đua để giảm nợ xấu xuống 3% theo chỉ đạo của NHNN. Có thể thấy để đạt chỉ tiêu này dưới dạng con số báo cáo trên giấy tờ thì không phải là khó. Điều quan trọng là tỉ lệ nợ xấu hiện đang được thống kê là nợ xấu nội bảng, còn lại nợ xấu ngoại bảng chính là nợ xấu mà VAMC đang giữ, chưa kể phần nợ được cơ cấu lại cũng khá lớn.