Cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết vừa phá đường dây buôn người sang Mỹ và các nước Nam Mỹ, bắt giữ 22 nghi can và tịch thu 35.000 thị thực giả.