Không phải cứ “ôm” nhiều việc là hay, ông Charlie Munger, phó chủ tịch của Berkshire Hathaway cho biết.