Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc y tế của Trung Quốc đang trong cơn sốt M&A ra nước ngoài với cường độ chưa từng thấy từ trước đến nay.