Các nhà phân tích cho rằng trong vòng 5 năm tới, các ngân hàng đầu tư toàn cầu sẽ phải đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu bởi những quy định chặt chẽ hơn sẽ hạn chế lợi nhuận và doanh số giao dịch khó phục hồi trở lại.