Dưới đây là tuyên bố của Cao uỷ Thương mại Cecilia Malmström về chính sách thương mại của EU ngày 28/6.