Nhu cầu phát triển nhiệt điện than ở Đông Nam Á đã kích ngòi cuộc đối đầu địa chính trị mới giữa Trung Quốc và Nhật Bản.