Thị trường bán lẻ nước ta được đánh giá còn non trẻ, ít kinh nghiệm, thiếu và yếu nhiều mặt, đặc biệt là vốn khi so sánh với các doanh nghiệp bán lẻ FDI. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính cuộc cạnh tranh không cân sức này sẽ thúc đẩy và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhà bán lẻ, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.