Thông tin về các loại thực phẩm bẩn tràn lan, nhiều khách hàng dần mất niềm tin ở những điểm bán lẻ, bán ở chợ thì xu hướng mua hàng trên mạng lại đang được nhiều người chọn lựa.