Trong báo cáo Triển vọng Thị trường Việt Nam công bố ngày 3/3, Ngân hàng HSBC dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ tăng mạnh lên trên 5% vào cuối năm nay, khiến ngân hàng trung ương sẽ chuyển hướng sang thắt chặt chính sách.