Thương vụ Việt Nam tại Brazil đã phát đi cảnh báo tới các doanh nghiệp Việt Nam về tình trạng một số đối tác Brazil lừa đảo doanh nghiệp khi nhập khẩu các sản phẩm thịt từ nước này.