Sri Lanka mở cửa cảng nước sâu Hambantota, không cho Trung Quốc quân sự hóa sau khi được Mỹ viện trợ.