Các chuyên gia kinh tế Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của việc kết thúc đàm phán TPP. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn cần có thời gian chuẩn bị về cả sức và lực để đón nhận luồng gió mới này.