Câu hỏi ASEAN đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với nước Mỹ đã được giải đáp khá rõ ràng trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN ở trung tâm Sunnylands sáng 16-2 
(giờ Việt Nam).