404 hộ gia đình chính sách trên địa bàn TP Đà Nẵng đang dở khóc dở cười khi “sổ đỏ” của họ có dòng ghi chú: “Không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức và trong vòng 24 tháng nếu không xây dựng nhà ở sẽ bị thu hồi”.