Trong Công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam vừa đề xuất chủ trương đầu tư dự án nghiên cứu tổng thể luồng tuyến tàu biển Cái Mép-Thị Vải với tổng mức đầu tư gần 6.400 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước