Do chi phí sản xuất khá lớn, doanh nghiệp của ông Liêm chỉ nhận đặt hàng theo yêu cầu, song lại muốn sử dụng tối đa vốn tự có, hơn là vay ngân hàng.