Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam có 14 thị trường xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.