Trong một nỗ lực để tăng hút về tiền mặt, các chính phủ và NHTW trên thế giới đã bán ra tổng cộng khoảng 57,2 tỷ USD trái phiếu chính phủ (TPCP) Mỹ vào tháng 1 vừa qua, cao hơn mức 48 tỷ USD vào tháng 12/2015 và cũng là tháng bán ra cao nhất kể từ năm 1978.