Bộ Phát triển Viễn đông Nga chấp thuận việc chuyển các xí nghiệp đóng tàu, nhà máy công nghiệp hóa chất, luyện kim và một số ngành sản xuất khác từ Trung Quốc sang vùng Viễn Đông.