Theo khảo sát hơn 5.500 người ở Australia, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam vào tháng 2/2018, người tiêu dùng Châu Á-TBD sẽ thích ăn sáng hàng ngày nếu bữa sáng thuận tiện và dễ tiếp cận hơn.