Trong buổi họp báo vừa diễn ra hôm nay (14/9), ông Najib đã thông báo một số biện pháp mới và đưa ra những cam kết nhằm cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.