Kinh tế Trung Quốc đang trên bờ vực suy thoái và giới lãnh đạo sẽ không hành động kịp thời để tránh nguy cơ giảm tốc mạnh của nền kinh tế bằng các chính sách tài khóa quy mô lớn nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.