Trong khi các doanh nghiệp Việt Nam cho rằng mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội từ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì Tổng Giám đốc WTO ông Roberto Azevêdo lại cho rằng: “Có lẽ Việt Nam đã có những kỳ vọng khi tham gia nhiều hơn chứ không phải là những cơ hội mất đi”…