Dù không phải là một công cụ hoàn toàn chính xác để tính toán tỷ giá mà chỉ là một chỉ số đơn giản giúp cho học thuyết tỷ giá trở nên dễ hiểu hơn, chỉ số Big Mac đã trở thành một tiêu chuẩn mang tính toàn cầu, được nhắc đến trong những cuốn sách giáo khoa kinh tế.