Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 của Lào. Lĩnh vực ngân hàng vốn đã sớm được đầu tư sang quốc gia láng giềng này từ năm 1999 với cột mốc đánh dấu là sự ra đời của ngân hàng Lào Việt do BIDV liên doanh góp vốn.