Trong cuộc đại phẫu toàn ngành, bên cạnh xáo trộn về hệ thống trật tự các ngân hàng thì vấn đề nhân sự trong đó hàng loạt chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng từ nhiệm trước thềm sáp nhập, tái cơ cấu cũng là điều mà thị trường chú ý.