Giảm lợi thế cạnh tranh về giá, gạo Việt Nam hiện còn đang phải đương đầu với việc bị cạnh tranh gay gắt về chất lượng từ Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ.