BĐS luôn là kênh đầu tư hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp mặc dù phải đương đầu không ít áp lực và cạnh tranh khốc liệt. Nhiều đơn vị chủ đầu tư đã phải chấp nhận giảm bớt lợi nhuận để phát triển bền vững.