Báo chí Nhật Bản sáng 5-6 đã đăng trang trọng tin tức Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Nhật Bản với những số liệu ấn tượng về quan hệ hai nước.