Người vay có nên mua bảo hiểm tín dụng để bảo vệ tài sản thế chấp trước rủi ro khó lường trước?..