Hôm qua, cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tiếp tục diễn ra đầy căng thẳng dù đích đến đã rất gần.