Trong quá trình điều hành, quản lý, Ban quản lý khu kinh tế (BQLKKT) tỉnh Gia Lai đã để xảy ra nhiều sai phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước.