Hàng chục gia đình bán nhà đất cho một người hay một DN với giá rẻ chỉ bằng 1/5 – 1/10 giá trị thật. Đây là hệ quả đau lòng của tín dụng đen tại các miền quê.