Việt Nam có cơ hội xuất khẩu gạo nhiều hơn vào thị trường Philippines.