Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đang dồn mọi nguồn vốn để chuẩn bị 15% vốn đối ứng xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Kế hoạch của EVN là sử dụng nguồn kinh phí từ Qũy hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, tiếp tục bán cổ phần các Tổng Công ty Phát điện (Genco),...