Sáu năm qua, Nhà Trắng đã bỏ ngoài tai các chỉ trích, bí mật triển khai chiến lược "tam lục địa", thông qua các biện pháp kinh tế kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy.