Bà Kasinee Phantteeranurak, Quản lý dự án, Công ty ReedTradex cho rằng, sự tăng trưởng liên tục của dòng chảy FDI vào Việt Nam trong những năm qua, đánh dấu ở mức 24,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016, là một động lực để nền công nghiệp phát triển. Theo đó là mong muốn của các nhà công nghiệp trong việc tìm kiếm những công nghiệp mới để áp dụng vào sản xuất và đáp ứng thị trường.