Trong một nghiên cứu, Tập đoàn Tư vấn chiến lược BCG (Boston Consulting Group, Mỹ) cho biết chỉ có ba doanh nghiệp (DN) của Việt Nam là Vinamilk, Viettel và FPT có khả năng dẫn đầu, có hành động, đủ khả năng để vươn ra nước ngoài.