Có vô số cách thức dẫn tới con đường khởi nghiệp và một sự khởi đầu chỉ cần hội tụ đầy đủ cơ hội: Nhìn thấy đường đi, khả năng nhanh nhạy, hiểu biết đúng đắn, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và sống hết mình với nó thì kết quả sẽ tới một cách tự nhiên.