Công ty CP Đầu tư, Tư vấn và Huấn luyện AnewEdu long trọng tổ chức sự kiện Tri ân và công bố sứ mệnh “Đồng hành cùng doanh nhân xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững để mọi người dân Việt Nam đều có sự nghiệp phát triển và cuộc sống hạnh phúc”.