Andrew S. Grove, người sống sót trong nạn diệt chủng Do Thái của phát xít Đức và biến Intel thành một trong những những tập đoàn có ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ đã qua đời ở tuổi 79.